Procesverloop

Na verkoop van een percentage van het aantal te bouwen units of wanneer de ontwikkelaar daar zelf eerder toe besluit, zal worden gestart met de aanvraag van de bouwvergunning. Het verkrijgen van een bouwvergunning heeft een doorlooptijd van circa 14 weken. 

Bij aankoop tekent u een koop- /aannemings- overeenkomst die u ontvangt van de makelaar. Van de notaris ontvangt u een concept akte van levering en de datum van de overdracht. De kopers betalen in een aantal termijnen. Betalingen en wijze van betaling zijn vermeld in de koop-/aannemingsovereenkomst. De notaris richt een Vereniging van eigenaren (VVE) op waarvan alle kopers deel uit maken. De oplevering geschied na een bouwtijd van circa 150 werkbare werkdagen na gereedkomen begane grondvloer. 

Een koper kan meerdere units kopen. Wijzigingen in het ontwerp, toe te passen materialen, constructies en/of installaties welke gewenst worden door de gemeente kunnen aanleiding geven de verkoopprijzen aan te passen. Mocht dit leiden tot een prijsverhoging dan is de koper gerechtigd de koop-/ aannemingsovereenkomst zonder verdere consequenties te ontbinden. 

De units mogen worden gebruikt zoals omschreven in het vigerend bestemmingsplan. Kopers zijn zelf verantwoordelijk voor de verkrijging van de voor hun bedrijfsuitoefening benodigde vergunningen en financiĆ«le middelen. 

De koper mag op basis van de koop-/ aannemingsovereenkomst de gekochte bedrijfsunit pas verkopen als de ontwikkelaar alle bedrijfsunits heeft verkocht of met schriftelijke toestemming van de ontwikkelaar.  

Indien het bepaalde percentage aan units niet is verkocht, kan de ontwikkelaar de contracten eenzijdig zonder verdere consequenties ontbinden. Verder kan de ontwikkelaar de gesloten koop-/  aanemingsovereenkomsten zonder verdere consequenties ontbinden indien geen definitieve bouwvergunning wordt afgegeven door de gemeente.